Beleid oor privaatheid en persoonlike inligting
Algemeen
Die onderstaande inligting vorm deel van die dokument Algemene Bepalings en Voorwaardes wat op hierdie webwerf gepubliseer word.
Die domein wegreis.co.za word aangedryf deur Travelcheck (Edms) Bpk en is ’n internetgebaseerde reisonderneming vir vlugte, toerpakkette, gronddienste en ander reisprodukte (hierna die “webwerf”).
Travelcheck respekteer die privaatheid van webwerfgebruikers en implementeer daarom ’n duidelike en verklaarde beleid rakende privaatheid- en veiligheidskwessies, wat onder andere die manier waarop die inligting wat deur Travelcheck versamel is, gebruik word.
1. Manier van inligting versamel
 1. Intekening op die nuusbrief.
 2. Besprekings op die webwerf.
 3. As jy die webwerf besoek en die webblaaier se koekies is geaktiveer.
 4. Bemarkingsverwante inhoud: deelname aan ons kompetisies, opnames ens.
 5. As jy met derdeparty-diensverskaffers skakel.
2. Ons gebruik jou inligting
 1. om jou besprekingse-pos aan jou te stuur.
 2. vir bemarkingsdoeleindes, as jy toestemming gee.
 3. vir ’n geteikende en persoonlike ervaring wanneer jy die webwerf gebruik.
 4. Vir beter dienste en inhoud op die webwerf.
 5. om jou aanvullende dienste deur derde partye te bied.
 6. vir die behoorlike werking en ontwikkeling van die webwerf.
 7. om produkte en dienste op die webwerf te verkoop, insluitend die publikasie van inligting en inhoud.
 8. Om bestaande dienste en produkte te verander of te kanselleer.
Die inligting wat deur die webwerf versamel word, sal deur Travelcheck vir hierdie doeleindes gebruik word en is hoofsaaklik vir die bespreking van verwante dienste, sowel as vir demografiese en statistiese inligting wat jou nie persoonlik identifiseer nie, en wat nie aan derde partye oorgedra word nie, behalwe as jy spesifiek toestemming daartoe verleen.
Besonderhede
1. Die Databasis
Travelcheck bestuur ’n databasis met enkripsies, wat beveilig is en in ooreenstemming met die Wet op die “Beskerming van Persoonlike Inligting” is. Die data wat jy verskaf wanneer jy vir die webwerf registreer of vir dienste op die webwerf, word in die Travelcheck-databasis gebêre.
2. Gehoor
Die webwerf se privaatheidsbeleid is van toepassing op alle besoekers aan Travelcheck.co.za en klante, potensiële klante en klante of potensiële klante van ons affiliasies of vennote (“die gebruiker:).
3. Inligting oor die gebruiker
Die webwerf onderneem om te vereis dat jy slegs inligting verskaf wat noodsaaklik is vir die doeleindes van die gebruik hierbo beskryf. Hierdie inligting sal onder andere insluit:
 1. anoemnaam, van,
 2. huisadres,
 3. e-posadres,
 4. telefoonnommer,
 5. kredietkaartnommer, ander betalingsbesonderhede en FICA-besonderhede.
Sonder om hierdie inligting te verskaf, kan die gebruiker nie registreer vir dienste wat registrasie benodig of addisionele dienste op die webwerf ontvang nie. Let daarop dat die indien van die besonderhede tydens die registrasie vir die diens is ’n verklaring deur die gebruiker dat hy/sy dit willens en wetens lewer, en dat die gebruiker volledige en akkurate besonderhede moet verskaf. Die Gebruiker het natuurlik nie die verpligting om hul besonderhede op die Webwerf te laat nie, maar sonder om hierdie besonderhede te verskaf sal die Gebruiker nie in staat wees om van die webwerf se dienste te gebruik nie.
4. Gebruik van inligting
Wanneer jy die webwerf navigeer, kan die volgende inligting versamel word
 1. inligting oor die Gebruiker se voorkeure en keuses wat verband hou met die werksveld van die webwerf,
 2. die produkte en dienste wat die Gebruiker koop of versoek om te koop,
 3. die inligting of advertensies wat die Gebruiker op die webwerf lees,
 4. die bladsye wat die Gebruiker gekyk het,
 5. die reisbestemmings waarin die Gebruiker belangstel,
 6. die aanbiedinge en dienste waarmee die Gebruiker kontak gemaak het, betalingsmetodes, die gebruiker se internetadres,
 7. en meer.
Travelcheck onderneem om gebruik te maak van die versamelde inligting wat deur die Gebruiker verskaf word as deel van die Gebruiker se registrasie vir die webwerf, in ooreenstemming met die bepalings van enige toepaslike wetgewing, insluitend: die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (hierna: POPI) en uitsluitlik vir die doeleindes van en gebruik deur Travelcheck (Edms) Bpk en ingevolge hierdie Privaatheidsbeleid.
Deur jou data te verskaf, en wanneer jy op die Webwerf navigeer, stem die Gebruiker in dat die verskafde data, en wat versamel word, deur Travelcheck gebruik kan word vir verskillende behoeftes, alles in ooreenstemming met die bepalings van enige toepaslike wetgewing en vir die doeleindes hierbo genoem.
5. Versameling van Inligting
Die Webwerf gebruik Koekies vir die deurlopende en behoorlike werking daarvan, om statistiese gegewens oor die gebruik van die Webwerf te versamel, om besonderhede te verifieer, om advertensies en die webwerwe wat aan die gebruiker aangebied word, aan te pas wat sake van belang vir die Gebruiker bevat vir inligtingsekuriteitsdoeleindes.
Koekies is tekslêers wat deur die Gebruiker se blaaier geskep word, en die Gebruiker se gebruik van die Webwerf dui op die Gebruiker se toestemming om dit op die Gebruiker se rekenaar te installeer en sodanige inligting te gebruik. Sommige Koekies sal verval wanneer die Gebruiker die blaaier sluit, en ander word op die hardeskyf van die Gebruiker se rekenaar gestoor. Die Koekies bevat ’n verskeidenheid inligting soos
 1. Bladsye besoek op die Webwerf,
 2. die tydsduur wat die Gebruiker aan bladsye deurgebring het,
 3. van waar af die Gebruiker die webwerf besoek het,
 4. afdelings en inligting wat die Gebruiker wil sien wanneer die webwerwe besoek word, en meer.
Die Gebruiker kan kies om nié Koekies te ontvang nie deur die blaaierinstellings te verander. Daarbenewens kan die Gebruiker ook enige Koekies te eniger tyd verwyder. Let daarop dat die verwydering van Koekies kan lei tot die Gebruiker se onvermoë om van die dienste op die Webwerf te gebruik.
Om inligting te vind oor hoe om Koekies in die mees gebruikte blaaiers te bestuur, besoek die volgende adresse:
Chrome
Firefox
Safari
Microsoft
6. Direkte Versending per e-pos
In ooreenstemming met POPI, kan Travelcheck bemarking oor reisverwante onderwerpe aan sy klante stuur per telefoon, e-pos of sms-boodskappe, in ooreenstemming met die toestemming wat tydens die bespreking gegee is, en aan die kontakbesonderhede wat die Gebruiker verskaf het tydens bespreking. Die klant het ’n gereserveerde opsie om kennis te gee dat hy/sy weier om sodanige advertensie te aanvaar.
Onderhewig aan die volgende, sal Travelcheck die Gebruiker van tyd tot tyd per e-pos, noodsaaklike inligting stuur oor die produkte wat hulle gekoop het, asook bemarkings- en advertensie-inligting, of inligting wat Travelcheck self gepubliseer het, of inligting wat hy/sy ontvang vir publikasie van ander adverteerders. Om ’n bespreking op die Webwerf te doen, is die uitdruklike en voorafgaande toestemming van die Gebruiker om sodanige e-pos te ontvang, tensy die Gebruiker ons in kennis stel dat hulle nie hierin belangstel nie. As deel van die Gebruiker se registrasie op die Webwerf vir die ontvangs van e-posse, aanbiedinge en kompetisies, sal die Gebruiker gevra word om hul besonderhede te verskaf en dit te bevestig, en hul toestemming daartoe is ’n magtiging vir Travelcheck om van tyd tot tyd sulke inhoud aan die Gebruiker te stuur, en die Gebruiker kan te eniger tyd versoek om sodanige inligting te staak. Travelcheck sal egter nie die Gebruiker se persoonlike inligting aan adverteerders bekend maak nie, behalwe soos uiteengesit in hierdie beleid en kan ook statistiese inligting oor gebruikersaktiwiteite op die Webwerf deurgee.
Die Gebruiker kan kies om die promosieboodskappe te onttrek deur die skakel "Teken uit” wat in die genoemde promosiemailers gestuur word.
7. Die verskaffing van inligting aan derdepartye
Die Webwerf dien as platform vir verskillende dienste op die gebied van reis wat deur derdepartye bestuur word. Travelcheck sal die Gebruiker se persoonlike inligting en inligting wat oor die Gebruiker se aktiwiteit op die webwerf versamel is, nie aan derdepartye bekend maak nie, behalwe in die onderstaande gevalle:
 1. In die geval dat die Gebruiker produkte of dienste aankoop in die raamwerk van ’n samewerkingspoging tussen Travelcheck en ’n derdeparty. In sulke gevalle sal die vennote of adverteerders die nodige inligting kry om die aankoopproses of die lewering van die dienste te voltooi.
 2. In die geval dat die Gebruiker deelneem aan inhoudsaktiwiteite van derde partye of aan gesamentlike aktiwiteite deur Travelcheck en derde partye, aangebied op die Webwerf.
 3. In die geval van ’n oortreding van die gebruiksvoorwaardes, verrigting van die Webwerf, of ’n poging om aksies uit te voer wat strydig is met die wet, op die Webwerf of daardeur.
 4. Onderhewig aan die bepalings van die wet en in die mate dat ’n geregtelike bevel uitgereik word wat Travelcheck opdrag gee om die Gebruiker se besonderhede, of inligting daaroor, aan ’n derde party te gee.
 5. Die oordrag van die Webwerf se aktiwiteit of by ’n ander databasis.
8. Derdepartydienste
Sommige dienste op die webwerf word bestuur deur Travelcheck se handels- en inhoudsvennote. Hierdie dienste word direk deur hulle gelewer via die rekenaars van daardie vennote, en nie vanaf die rekenaars van die webwerf nie. Terwyl die dienste gebruik word, kan die gebruiker gevra word om persoonlike inligting te verskaf, of kan inligting daaroor versamel word. Die versameling en gebruik van hierdie inligting hou nie verband met Travelcheck nie en is onderhewig aan die privaatheidsbeleid van daardie webmeesters, en nie aan die Travelcheck se beleid nie; dit is dus raadsaam om ook na hul onderskeie privaatheidsbeleidsdokumente te verwys.
9. Derdeparty-advertensies
Sommige van die advertensies op die webwerf kom van die bedieners van derdepartye wat die advertensievertoonstelsel op die Webwerf bestuur, wat nie deur Travelcheck bestuur word nie. Advertensiebestuur vereis dat hierdie ondernemings Koekies op die Gebruiker se rekenaar plaas en "webbakens " in die advertensies plaas.
Die “Beacons” is klein grafiese lêers met unieke identifikasies wat op webbladsye ingebed is, wat help om inligting oor die besigtiging en gebruik van die Webwerf te versamel, sowel as gehoordata soos ouderdom, geslag en belangstellings, gegenereer uit belangstellingsgebaseerde advertering deur Google of ander adverteerders met behulp van die Google Analytics-kode. Die versamelde inligting identifiseer nie die Gebruiker nie, maar poog slegs om die advertensies wat aan hulle getoon word, by hul belangstelling te laat pas.
Die gebruik van Koekies en Webbakens deur hierdie maatskappye is onderhewig aan hul privaatheidsbeleid, en nie aan die beleid wat op die Webwerf gepubliseer word nie. Die advertensies hou nie verband met die Webwerf nie. Om die privaatheidsbeleid van die ondernemings wat die advertensiestelsel op die Webwerf bestuur, te hersien, moet jy hul webwerwe besoek.
10. Oordrag van persoonlike inligting na die buiteland
Travelcheck (Edms) Bpk is ’n geregistreerde maatskappy in Suid-Afrika, terwyl sommige verskaffers of 'n derde party buite Suid-Afrika gevestig is. Daarom kan daar van ons verwag word om persoonlike inligting buite Suid-Afrika na ’n vreemde land oor te dra. Persoonlike inligting kan gestoor word op bedieners buite Suid-Afrika in ’n vreemde land waarvan die wette wat persoonlike inligting beskerm, nie so streng is soos die wette in Suid-Afrika nie. Jy gee toestemming dat ons jou persoonlike inligting verskaf in ’n vreemde land waarvan die wette rakende die verwerking van persoonlike inligting minder streng mag wees.
11. Inligtingsekuriteit
Travelcheck gerbruik die nuutste inligtingstelsels en prosedures vir inligting. Alhoewel hierdie stelsels en prosedures die risiko's van ongemagtigde penetrasie verminder, bied dit nie absolute veiligheid nie. Daarom waarborg Travelcheck nie dat sy dienste heeltemal immuun sal wees teen ongemagtigde toegang tot inligting wat daarin geberg word nie, maar slegs tot die minimum vereis deur die wet vir ’n geregistreerde databasis, en die data wat daarin gestoor word.
12. Die Reg om te Hersien of van die Databasis verwyder te word
POPI verleen aan elkeen die reg om die inligting wat oor hulle gestoor is in ’n databasis te inspekteer. ’n Persoon wat die inligting met betrekking tot hom nagegaan het en gevind het dat die inligting verkeerd, onvolledig, onduidelik of nie op datum is nie, of nie sy inligting in die databasis wil insluit nie, kan Travelcheck kontak en vra om te wysig of die inligting te skrap sonder enige betaling, in ooreenstemming met POPI.
Jy mag jou inligting verander, weerlê of uitvee. Om dit te doen, moet jy ons skriftelik per e-pos in kennis stel aan: wegreis@travelcheck.co.za en ons sal die verandering binne twee werksdae na ontvangs van jou versoek aanbring.