WegReis – Algemene Bepalings en voorwaardes vir Besprekings

 

A.         Maatskappybesonderhede:

WegReis word bestuur deur Travel Check (Edms.) Bpk.; Mpy. Reg. No. 4540285634 

Melkstraat 315

Nieuw Muckleneuk

Pretoria

Gauteng

Suid-Afrika

0181

E-pos: inligting@WegReis.co.za

(Hierna: Die “maatskappy” of “WegReis”/“Travelcheck”)

WegReis.co.za en Travelcheck.co.za is ’n internetgebaseerde toerismehandelswebwerf vir vlugte, toerpakkette, gronddienste en ander toeristeprodukte (hierna: die “webwerf”)

 B.      Die maak en prosessering van besprekings:

1.1        Die volgende bepalings en voorwaardes en beperkings op aanspreeklikheid, tesame met die besprekingsbesonderhede, sal dien as die kontrak tussen die kliënt en Travelcheck (wat die webwerf www.wegreis.co.za bestuur) as deel van die bespreking [sic]. Wanneer ’n bespreking gemaak word, aanvaar die kliënt al die bepalings en voorwaardes en verpligtinge soos uitgestip in hierdie dokument en in bykomende dokumente.

1.2        Hierdie algemene bepalinge sal ook geld vir alle besprekingselemente aangaande paspoorte en visums, toerpakkette, hotelbesprekings, motorhuur, en versekering. Bykomend tot hierdie bepalinge, sal gedetailleerde instruksies aangaande paspoorte en visums, hotelle, motorhuur, en versekering, wat ’n integrale deel van hierdie dokument uitmaak, geld vir alle elemente van die voorafgenoemde besprekings. Gedetailleerde instruksies vir hierdie besprekingselemente kan op wegreis.co.za se webwerf gevind word.

1.3        WegReis, wat deur Travelcheck bestuur word, is ’n reisagentskap wat, deur verkope op die webwerf, verskeie toerismeprodukte aan die private kliënt bemark (hierna – die “verskeie dienste”). WegReis tree op as ’n agent namens sy kliënte met die verskeie voorsieners, en dra dus hoegenaamd geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir die verskaffing van die dienste, hul aard, gehalte, ooreenstemming met die bespreking, of veranderinge in die finale prys, wat deur die agentskap bespreek is nie, tensy die tekortkoming te wyte is aan ’n aksie of weglating deur die maatskappy.

1.4        WegReis verskaf nie self enige van die dienste wat onder die verskeie dienste ingesluit is nie, en al die dienste word namens die kliënt en in sy naam vanaf die verskaffers van die verskeie dienste aangekoop, en is onderhewig aan hul bepalings en voorwaardes en oorwegings, soos: lugkarweiers, toerpakketorganiseerders, verskeie gronddiensteverskaffers, hotelle, motorhuurmaatskappye, ens. Wat die dienste reël of self verskaf (hierna: die “verskeie voorsieners”).

1.5   WegReis onderneem om die bespreking met kundigheid uit te voer volgens die besonderhede en die kliënt se vereistes, om enige inligting waarvan kennis gedra word, of van kennis gedra moes wees, aangaande die dienste wat bespreek word, akkuraat oor te dra, om die inligting wat betrekking het op die transaksie aan die diensverskaffers [sic] oor te dra, en om te verseker dat die bespreking ooreenstem met die bestelling wat geplaas is.

1.6   Al die inligting met betrekking tot die verskeie dienste wat aan die kliënt verskaf word, soos vlugtye, lugredery- en vliegtuigbesonderhede, terminaal, ens., word direk van die verskeie voorsieners en met vertroue in hulle verkry. Die maatskappy onderneem om alle belangrike inligting in sy besit, soos verkry van die verskeie voorsieners, en enige inligting bekend oor, of wat aan die maatskappye bekend moes wees, oor die verskeie dienste, aan die kliënt te verskaf en voor te lê. Die maatskappy kan egter nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir geloofwaardigheid van die inligting soos van die verskeie voorsieners verkry nie.

1.7   WegReis sal nie aanspreeklik wees vir enige onderbreking of onvoorsiene onklaarraking in die voorsiening van die bespreekte dienste nie, en waaroor die maatskappy nie beheer het nie, indien dit plaasvind tydens die lewering van die dienste, tensy die maatskappy vooraf geweet het, of moes geweet het, van die onklaarraking of onderbreking, insluitend wanneer spesifieke versoeke deur die kliënt nie nagekom word nie, tensy dit weens die maatskappy se toedoen of weglating is.

1.8   Die kliënt se ondernemings, insluitend die bepalings en voorwaardes van kansellasies en veranderinge, sal in werking tree vanaf die oomblik dat die versoek afgehandel is deur “Complete Order”-knoppie op die webwerf te klik. ’n Bespreking kan nie gekanselleer word nie, selfs indien die finale bevestiging van die bespreking nog nie ontvang is nie, tensy in ooreenkoms met die voorsienings in die Wet op Verbruikersbeskerming. Sodra die “Complete Order”-knoppie gedruk is, is die maatskappy daarop geregtig om die kliënt se kredietkaart te debiteer, deur ’n kredietlyn tot die waarde van die prys van die bestelling te reserveer.

1.9   Bespreking van sommige van die verskeie dienste is onderhewig aan bevestiging van die bespreking deur die verskeie voorsieners, wat nie ten tye van die bespreking aan die maatskappy bekend is nie, en word nie gewaarborg nie. in hierdie stadium, waar ’n finale bevestiging van die bespreking nog nie gegee is nie, en nie op skrif is nie, is die bespreking ’n “waglys” of ’n “besprekingsversoek”, wat beteken daar word gewag op bevestiging van die verskeie voorsieners met betrekking tot die prys en beskikbaarheid wat aangebied word. Tot en met die finale bevestiging van die bestelling kan WegReis, op versoek van die verskeie voorsieners, die prys van die bespreking of die voorwaardes daarvan verander. In só ’n geval mag die kliënt die besprekingsversoek kosteloos kanselleer.

1.10    Nadat die besprekingsversoek afgehandel is, sal ’n besprekingsnommer op die skerm verskyn. Bêre hierdie nommer en toon dit aan in enige navrae of kontak met WegReis. Onmiddellik ná die einde van die besprekingsproses sal ’n e-pos aan jou gestuur word met die besonderhede van die besprekingsversoek en addisionele instruksies. Indien jy nie die e-pos ontvang nie, kyk in die “spam/junk”-lêer in jou e-pos en kontak WegReis dadelik. Verdere leiding word in klousule 1.18 hieronder gegee.

1.11    Indien finale bevestiging nie ten volle of gedeeltelik gegee word binne 24 uur ná die tyd van die besprekingsversoek op ’n weeksdag, of 48 uur op ’n naweek of godsdienstige vakansiedag nie, mag die kliënt dit kosteloos kanselleer. Die kliënt mag sy reg om die besprekingsversoek te kanselleer ter syde stel en vir ’n langer tydperk wag vir die bevestiging.

1.12    Nadat die bespreking finaal bevestig is en die kliënt se kredietkaart gedebiteer is, sal WegReis die reisdokumente, nie later as 48 uur nadat die aftrekking gedoen is nie, aan die kliënt oordra volgens die kontakbesonderhede wat hy verskaf het toe hy die bespreking gemaak het. Indien die eerste vlugdatum van die bespreking minder as 48 uur vanaf die aftrekkingsdatum is, sal die dokumente dadelik gestuur word.

1.13    Die inbelsentrum se bedryfsure is Maandag tot Vrydag tussen 08:00 - 17:00, en die operasionele en kliëntediens Maandag tot Sondag van 08:00 - 22:00. Boodskappe kan op die Facebook-blad geplaas word of per e-pos gestuur word na inligting@wegreis.co.za. Besprekings insluitend vlugbesprekings, gronddienstereëlings, versekering, visums, motorhuur, ens., wat op werkdae ná 17:00 of nadat die inbelsentrum gesluit het, gemaak word, sal die volgende werksdag vis-à-vis deur die verskaffers en die kliënt gedoen word.

1.14    Besprekings waarvan die vertrektyd minder as 12 uur vanaf die tyd van bespreking is, sal bevestig, gedebiteer, en kaartjies voor uitgereik word slegs op voorwaarde dat die kliënt ’n agent by die inbelsentrum per telefoon gekontak het, en dat die bespreking inderwaarheid bevestig is, of as die kliënt ’n vliegtuigkaartjie per e-pos ontvang het.

1.15    In geval van uiters dringende gevalle in verband met vlugskedules binne die volgende 12 uur, kan dringende boodskappe op die webwerf se Facebook-blad gelaat word.

1.16    Op versoek van die maatskappy sal die kliënt sy telefoniese kontakbesonderhede gee of beskikbaar wees om ’n e-pos te ontvang, wat te alle tye in Suid-Afrika en oorsee beskikbaar moet wees, vir die aflewering van kennisgewings en belangrike inligting met betrekking tot die bespreking vanaf die tyd van bespreking tot die vlug self (insluitend die retoervlug, indien bespreek). Die maatskappy sal nie verantwoordelik gehou word of aanspreeklik wees vir enige verandering en die gevolge daarvan indien die passasier nie opgespoor kan word nie.

1.17    Die kliënt sal die maatskappye so gou as moontlik verwittig van enige diskrepansie in die lewering van dienste wat bespreek is, sodat die probleem aangespreek kan word.

1.18    Indien tydens die bespreking op die webwerf kredietkaartbesonderhede verskaf is, maar die besprekingsproses word onderbreek, of die webwerf reageer nie, of ’n e-pos met bevestiging van die bestelnommer word nie ontvang nie, moet die besprekingsproses dadelik gestaak word en WegReis per e-pos of telefonies in kennis gestel word. Moenie onder enige omstandighede weer ’n bespreking doen nie, want dit kan tot ’n dubbele bespreking lei. WegReis sal nie aanspreeklik wees vir die kansellasies van dubbele besprekings nie en die kliënt sal die kansellasiefooi moet vereffen, indien die verskaffers ’n fooi hef. WegReis onderneem om vis-à-vis verskaffers op te tree om die koste te verminder.

1.19    WegReis mag enige vlug, hotelverblyf, pakket of dele daarvan, en enige ander diens, vir enige rede wat nie van hom afhanklik is nie, nie later as 14 dae nie, wat nie rusdae insluit nie, vanaf die vertrekdatum kanselleer. In só ’n geval sal die kliënt alternatiewe aangebied word om van te kies. Indien die alternatiewe nie aanvaarbaar is nie, sal die kliënt vergoed word vir enige betaling of vooruitbetaling wat ten volle gedoen is. Dit word ooreengekom dat die kliënt geen eis van enige aard teen WegReis kan maak wat dié saak betref nie.

1.20    Die WegReis-webtuiste kan skakels na ander webwerwe insluit wat verskeie dienste in die toerismebedryf bied. WegReis sal nie verantwoordelik of aanspreeklik wees vir enige inligting, materiale, produkte, of dienste wat deur hierdie webwerwe ingesluit of beskikbaar gestel word nie. Al die dienste wat aangebied word, sal direkte kontraktuele ooreenkomste tussen daardie  webwerwe en die kliënt wees, volgens die bepalings en voorwaardes van aankope, prys en die verantwoordelik en aanspreeklikheid van daardie webwerwe. Die kliënt gebruik hierdie webwerwe op sy eie risiko.

1.21    ’n Bespreking op die webwerf is gelykstaande aan ’n geskrewe bevestiging en geld as bevestiging dat WegReis gereeld vir jou inligting per pos of e-pos , asook per telefoon- of teksboodskapstelsels, vir bemarkings- en advertensiedoeleindes. Jy kan versoek om nie sulke inligting te ontvang nie in ooreenstemming met WegReis se privaatheidsbeleid, wat op die webwerf verskyn en as integrale deel van hierdie dokument geld.

1.22    Volgens die owerhede en die lugvervoerders se instruksies, moet elke passasier, sonder uitsondering, aanmeld met ’n paspoort wat vir minstens ses maande vanaf die geskeduleerde datum van terugkeer geldig is.

1.23    Dit is geheel en al die kliënt se verantwoordelikheid om toe te sien dat alle paspoorte en visums huidig, geldig en betyds verkry is, genoeg oop bladsye het, geldig sal wees vir ses maande ná terugkeer na sy tuisland en dat enige inentings en profilaktiese middels (bv. vir malaria) en dies meer, waar nodig, verkry is.

1.24    Die Ministerie van Gesondheid het gedetailleerde instruksies rakende inentings en gesondheidsbeleid wat verband hou met oorsese bestemmings. Elke kliënt moet homself voor sy vertrek verwittig van die gedetailleerde riglyne en aanbeveling voordat die bespreking gedoen word. Dit word uitdruklik duidelik gemaak dat geen eis om ’n bespreking vir ’n bestemming te kanselleer weens riglyne/beperkings wat voorheen gepubliseer is, aanvaar sal word nie, en die maatskappy waarborg nie dat besprekings gekanselleer sal word indien riglyne/beperkings vir ’n bestemming gepubliseer word ná afhandeling van die bespreking nie. Die Ministerie van Gesondheid se inligting en riglyne kan gekry word by: https://www.health.gov.za

Betalings en terugbetalings

1.25    Die prys is akkuraat ten tye van publikasie op die webwerf, en kan verander tydens die besprekingsproses en tot die tyd van betaling. Dieselfde geld vir pryskwotasies vir roete- en skeduleveranderinge. Dié kwotasies is korrek ten tye van verskaffing en selfs dan word die prys en beskikbaarheid deur die verskaffers bepaal en is dit onderhewig aan hul finale bevestiging.

1.26    Alle pryse van die verskeie dienste wat op die WegReis-webwerf verskyn, sluit alle belastings en heffings in, en alles wat nodig is om die dienste wat daarby ingesluit is, te bespreek, volgens die bepalings en voorwaardes van die bespreking. Met uitsondering van hanteringsfooie soos hieronder uiteengesit.

1.27    Alle kostes is in ZAR (Suid-Afrikaanse Rand) volgens die “Oordragte en tjeks (verkope)”-koers, soos gepubliseer op die werksdag voor die plasing van die bestelling. ’n Kliënt wat ’n buitelandse-valuta-kredietkaart wil gebruik vir ’n bespreking op die webwerf, en ’n WegReis-verteenwoordiger sal saam met die kliënt nagaan of hierdie opsie beskikbaar is.

1.28    Benewens die pryse van die dienste wat op die webwerf verskyn, sal WegReis R75 per bespreking vra, ongeag die aantal passasiers in die bespreking.

1.29    Benewens dit bied verskeie voorsieners addisionele dienste, teen betaling, vir vlugte, soos bagasie en sitplekke. Die kliënt het die opsie om hierdie dienste direk by die lugredery, of via die webwerf tydens die bespreking of daarna te koop. Die prys wat op die WegReis-webwerf vertoon word wanneer hierdie dienste bespreek word, sluit ’n diensfooi van R25-50 per item by die bespreking in.

1.30    WegReis sal ’n totaal van R200 per kaartjie/passasier hef, bo en behalwe die verskaffers se kansellasie-/veranderingsfooi, as hanteringsfooi vir kansellasies wat nie deur die Wet op Verbruikersbeskerming gedek word nie, en veranderinge wat op versoek van die kliënt gemaak word soos hieronder uiteengesit.

1.31    Dit word benadruk dat indien gevind word die kliënt het die reg op ’n terugbetaling van sy geld met betrekking tot die bespreking, die geld net aan hom terugbetaal sal word wanneer die diensverskaffer die geld aan WegReis terugbetaal het, waarna dit dan onmiddellik aan die kliënt terugbetaal sal word, soos hierbo genoem. Randterugbetalings of -debiete  aangedui in buitelandse valuta, sal uitgevoer word teen die amptelike wisselkoers op die dag wat die krediet uitgevoer word.

 

C.         Kansellasies en veranderinge van besprekings:

2.1.      As ’n reël het die kliënt die reg om sy bespreking te verander, kanselleer, of byvoegings te maak, onderhewig aan die Wet op Verbruikersbeskerming, die Verbruikersbeskermingregulasies, die verskaffer se riglyne (lugrederye, diensverskaffers, ens.), en die ooreenkomste in hierdie dokument. WegReis behou die reg voor om die oorblywende komponente van ’n toerpakket, of sommige daarvan, te kanselleer indien die kliënt kies om, onder hierdie klousule, een of meer van die komponente van sy aankoop te kanselleer. In só ’n geval sal die kansellasie gratis wees vir die kliënt, betreffende die komponente van die aankoop wat WegReis kanselleer.

2.2.      Kansellering van ’n bespreking

Indien die kliënt die bespreking kanselleer, het WegReis die reg om óf die betalingsbedrag te eis óf ’n gedeelte van die betalingsbedrag terug te hou en te eis vir redelike skade wat WegReis gely het, mits WegReis nie enige kansellasiefooi of eis vir skade met betrekking tot die bespreking lê indien die kliënt nie die bespreking kan nakom weens die kliënt se dood of hospitalisasie nie. Die prinsipaal  kan die reg voorbehou om enige dienste voor vertrek te kanselleer, in welke geval die betaling (minus WegReis se diensfooi) aan die kliënt terugbetaal sal word deur die prinsipaal sonder enige verdere verpligting aan die kant van WegReis nie. WegReis sal eis vir die prosessering van die versoek vir terugbetaling.  Kliënte moet verwys na die “Terugbetalings”-afdeling van hierdie bepalings, asook die kansellasiebepalings in die prinsipaal se bepalings op die webwerf . Volgens hierdie bepaling mag prinsipaal kansellasiefooie hef bo en behalwe WegReis se kansellasiefooie.

2.2.1.   Kragtens die bepalings van Artikels 14C(c) en (d)(2) van die Wet, mag die kliënt enige bespreking in die toerisme- en vakansiebedryf kanselleer binne 14 dae vanaf die datum van die uitvoering van die transaksie, of vanaf die datum van ontvangs van die dokument met die voorafgenoemde besonderhede, watter datum ook al die laatste is, indien die kansellasiedatum van die transaksie nie binne sewe dae, wat nie enige rusdae insluit nie, voor die datum is waarop die diens veronderstel is om gelewer te word nie.

2.2.2.   Ingevolge Artikel 6A(12) van die Verbruikersbeskermingregulasies (kansellasie van transaksie), sal die voorafgenoemde nie geld vir verblyf-, reis-, vakansie- en rekreasiedienste wat ten volle buite Suid-Afrika gelewer word nie, insluitend aansluitingsvlugte vir vlugte wat vanaf Suid-Afrika vertrek en deur ’n ander verskaffer verskaf word, en toerpakkette buite Suid-Afrika.

2.2.3.       In transaksies waarin verskillende komponente van die bespreking by verskillende  verskaffers gekoop word, of alternatiewelik apart van ander komponente van die bespreking gekanselleer kan word, moet elke komponent van die bespreking as ’n aparte transaksie beskou word vir die doeleindes van die insameling van die kansellasiefooie. In hierdie verband, in ’n transaksie waarin ’n aantal vliegkaartjies vir ’n aantal passasiers gekoop is, sal elke kaartjie per passasier as ’n aparte transaksie beskou word, en met betrekking tot elke kaartjie waarin meer as een lugredery betrokke is, sal die gedeelte van elke lugredery in die kaartjie as ’n aparte transaksie beskou word. In hierdie verband, sal die komponente van ’n pakket wat uit verskillende komponente bestaan, elk as ’n aparte transaksie beskou word wanneer kansellasiefooie bereken word.

2.2.4.       Ingevolge die bepalings van Artikel 14E(b)(1) van die Wet, in geval van só ’n kansellasie, sal WegReis die kliënt terugbetaal, binne 14 dae vanaf die datum van ontvangs van die kennisgewing van kansellasie, die gedeelte van die prys van die transaksie wat teen daardie tyd deur hom betaal is, sal die kliënt se koste vir die transaksie kanselleer, en sal nie enige bedrag van hom eis nie, buiten ’n kansellasiefooi teen ’n koers wat nie 5% van die prys van die diens of die transaksie, of R500 per kliënt, wat ook al laer is, oorskrei nie;

2.2.5.       Om enige twyfel te vermy, word dit hiermee duidelik gestel dat die bepalings van hierdie klousule slegs vir die kliënt se gerief is, en dat die bindende en volledige weergawe van die kansellasie-instruksies met betrekking tot afstandverkoopstransaksies, die een is wat uiteengesit is in Artikels 14C en 14E van die Wet. Hoe dit ook al sy, dit word benadruk dat die bepalings van enige van hierdie bepalings en voorwaardes nie afbreuk doen aan die regskrag van die bepalings van die Wet nie.

2.2.6.     Ingevolge die bepalings van die Wet, sal ’n kansellasieversoek mondelings of per geregistreerde pos, of per e-pos of op die kansellasievorm op die webwerf gestuur word. Maak asseblief seker dat die maatskappy se kantoor die kansellasieversoek wat jy gestuur het, ontvang het.

2.2.7.     Op versoek van sommige lugrederye sal kliënte ’n spesifieke versoekvorm om ’n vlug te kanselleer invul en na oordra na WegReis (beskikbaar by ons verteenwoordigers). Die vorm sal sover moontlik in Engels voltooi word. WegReis sal die versoek aan die lugredery deurgee, opvolg, en die kliënt op die hoogte hou. WegReis-verteenwoordigers sal enige reisiger wat hulp nodig het met die opstel of vertaling van die Engelse aansoek vir ’n lugredery sover as moontlik help.

2.3.          Kansellasie van bespreking anders as onder die Wet op Verbruikersbeskerming

2.3.1.     Besprekings van alle toerismeprodukte, insluitend vlugte, toerpakkette, hotelle, motorhuur, kaartjies vir vertonings, ski-pakkette, en alle relevante gronddienstereëling wat nie voldoen aan die kansellasiebepalings in die Wet op Verbruikersbeskerming nie, soos toegepas word ingevolge die verskaffers se bepalings. WegReis onderneem om vir die kliënt, indien hy versoek, enige inligting oor die kansellasie- en veranderingsfooie wat op sy bespreking betrekking het, duidelik te maak en sal hom in hierdie verband help soos versoek.

2.3.2.     Vir enige passasier en vlugsegment wat verander of gekanselleer word, en wat nie voldoen aan die kansellasiebepalings in die Wet op Verbruikersbeskerming nie, sal WegReis ’n addisionele R700 per passasier/segment hef, vir kansellasie of verandering van bespreking, as hanteringsfooi, bo en behalwe kansellasie- of veranderingsfooie namens die verskaffers en vliegkaartjiewetgewing, indien enige.

2.3.3.     Die voorafgaande desnieteenstaande, op “laekoste”-vlugte sal volle kansellasiefooie gehef word per die koste van die kaartjie, vanaf die tyd van bespreking, buiten, soos hierbo genoem, in gevalle waarop die Wet op Verbruikersbeskerming van toepassing is – kansellasie van ’n afstandsverkoopstransaksie, Artikel 14(c)(f).

2.3.4.     Enige versoek om ’n vlug te verander of kanselleer buite die bestek van die Wet, sal op skrif aan WegReis gestuur word. Verandering aan die besonderhede van die bespreking is vir alle praktiese doeleindes gelykstaande aan die kansellasie van die bespreking en die maak van ’n nuwe bespreking. WegReis waarborg nie dat veranderinge aan die datums, bestemmings, of kliënte se name gedoen sal kan word nie, en dié kwessies is onderhewig aan die verskaffers se beleide.

2.3.5.     Indien gevind word dat die kliënt die reg het, in ooreenstemming met die vasstelling van die lugredery of die verskaffer, om ’n vergoeding van die lugredery te kry vir hawebelasting in terme van sy vlugkansellasie, sal die kliënt ’n versoekvorm vir vergoeding van hawebelasting invul. WegReis sal die versoek aan die lugredery stuur. Dit word benadruk dat vergoedings, indien enige, onderhewig is aan die lugredery se besluit, en net aan die kliënt terugbesorg sal word wanneer die lugredery die geld aan WegReis betaal het. WegReis sal, soos hierbo genoem, ’n totaal van $70 per passasier en vlugsegment hef as hanteringsfooi vir hierdie versoek.

2.3.6.     WegReis onderneem om in goeder trou en met toewyding op te tree vis-à-vis die verskeie voorsieners en lugrederye, om kansellasie- en/of veranderingsfooie sover as moontlik te verminder of uit te skakel, en alle fondse verskuldig aan kliënte, insluitend hawebelastingvergoeding, te betaal. Dit word weer benadruk dat kansellasie- en veranderingsfooie deur die verskeie voorsieners vasgestel word, en enige veranderinge daaraan is onderhewig aan hul besluit. WegReis onderneem om pligsgetrou vis-à-vis die diensverskaffers te werk om alle fondse verskuldig aan kliënte terug te betaal, en sal alle gelde wat deur die diensverskaffers terugbetaal is, onmiddellik aan die kliënt betaal, buiten die voorafgenoemde hanteringsfooie.

2.3.7.     Dan kan veranderinge of kansellasies van besprekings of gedeeltes daarvan wees weens gebeure wat voortspruit uit ’n “force majeure” (natuurramp), oorloë, ens. Dit word hiermee duidelik gestel dat WegReis nie aanspreeklik sal wees vir en nie enige versoeke vir vergoedings sal kan toestaan weens sulke geleenthede nie. Vergoedings vir kansellasies sal onderhewig wees aan die verskaffers se vergoedingsbeleid. WegReis onderneem om in goeder trou en met toewyding op te tree vis-à-vis die verskeie voorsieners en om sy kliënte na die beste van sy vermoë te help.

2.3.8.     Die kliënt moet die gepaste reisversekering reël, so omvattend as wat sy behoeftes vereis, insluitend enige persoonlike en bagasiereisversekeringspolis. Kansellasie of verandering van ’n bespreking ingeval van, die hemele behoed ons, hospitalisasie of dood van ’n onmiddellike gesinslid, en die vergoedings daarvoor, is onderhewig aan die polis toegepas deur die verskaffers en lugrederymaatskappye, en hul instruksies. WegReis sal nie verantwoordelik of aanspreeklik wees vir, of kan voldoen aan enige versoeke om vergoeding en die gevolge wat daaruit kan lei indien sulke versekering nie uitgeneem is nie. WegReis onderneem om in goeder trou en met toewyding op te tree vis-à-vis die verskeie voorsieners en om sy kliënte na die beste van sy vermoë te help.

 D.        Bespreking van vlugte:

3.1.      Die volgende bepalings sal geld, tesame met enige ander bepaling, vir die bespreking van vlugte, selfs indien bespreek as deel van dienste wat as ’n enkele pakket verkoop word.

3.2.      Die bepalings van die Montreal-konvensie, asook die Wet op Lugvaartdienste (Kompensasie en hulp weens die kansellasie van ’n vlug of veranderinge aan die terme) 2012-5772, indien dit die geval is, sal van toepassing wees op die kliënt se lugvervoer en bagasie.

3.3.      Vliegkaartjies is geldig vir die bestemming en tye wat daarop aangedui is. Die besonderhede van die bepalings van die lugredery/diensverskaffer of vlugorganiseerder vir elke kaartjie word op die lugredery se webwerf en besprekingstelsel uiteengesit (hierna: die “Kaartjiereëls”), insluitend veranderinge en kansellasies en die koste daarvan. Enige kans van kansellasie van bestemmings/datums/name/roetes is onderhewig aan die genoemde bepalings. WegReis kan nie ’n lugredery of verskaffer se reëls of beleide verander nie. Hierdie regulasies sal te alle tye aan die passasier beskikbaar wees; op versoek van die passasier sal WegReis al die relevante kaartjiereëls aan die passasier verskaf, en sal namens die passasier, op sy versoek, uitvind wat die kaartjiereëls is, asook die beleid en koste van veranderinge en kansellasies, en sal help in hierdie verband soos versoek.

3.4.      ’n Vlugorganiseerder en lugredery het die reg om die besonderhede van vlugte te verander nadat dit bespreek is, insluitend die presiese datums, roete, en die identiteit van die lugredery wat die vlug gaan uitvoer (dit moet vermeld word dat landing om brandstof in te gooi nie as ’n “verbindingsvlug” gedefinieer word nie), onderhewig aan enige toepaslike wet. Die bepalings van hierdie seksie verhoed nie die passasier om hom tot die reg die wend rakende die verandering nie, insluitend, indien die wet dit toelaat, kansellasie van die transaksie.

3.5.      WegReis sal nie aanspreeklik wees vir indirekte skade wat die kliënt ly weens vertraging of kansellasie van lugvervoer, wat die verantwoordelikheid van en onder beheer van die lugredery is nie, insluitend vertraging/kansellasie weens ’n “force majeure”.

3.6.      Die passasier se regte met betrekking tot vertraging, kansellasie, of vervroegde vertrek van ’n vlug word uiteengesit in die Wet op Lugvaartdienste (Kompensasie en hulp weens die kansellasie van ’n vlug of veranderinge aan die terme) 2012-5772. WegReis onderneem om die passasier in te lig oor sy regte, en om ho te help om die voordele soos voorgeskryf deur die Wet te ontvang, en sal op versoek van die passasier die vlugoperateur, organiseerder, of enigeen wat namens hulle optree, kontak om die passasier se geregtigheid op dié voordele beskikbaar te stel, in ooreenstemming met die bepalings van die genoemde Wet.

3.7.      Die vlugbesonderhede wat op die vliegkaartjie verskyn is dié wat bindend is met betrekking tot die bepalings en voorwaardes van die bespreking; kansellasies van of veranderinge aan die datums of roete van die vlug deur die lugredery, kan voorkom. Die lugredery sal jou deur ons oor hierdie veranderinge inlig, deur die kontakbesonderhede wat jy op die webwerf gelaat het met die maak van die bespreking. Die lugredery kan jou dalk ook alternatiewe vlugte aanbied. Jy is nie verplig om dié aanbiedinge te aanvaar nie. Kontak ons om uit te vind wat jou wetlike regte is, en ook sodat ons enige addisionele alternatiewe kan voorstel.

3.8.      Vroeë aanmelding en vlugbevestiging – Vroeë aanmelding kan dikwels verhoed dat jy ’n vlug mis of iets anders skeefloop. Sommige lugrederye vereis vroeë aanmelding en hef ’n addisionele fooi by die lughawe indien ’n passasier nie vroeg aangemeld het nie. Die passasier onderneem op die lugredery se webwerf om vroeg aan te meld, indien die lugredery dit moontlik maak, wat per toeval ook verifikasie van die finale vlugtye is. Op huurvlugte (“chartered flights”), wat nie vroeë aanmelding moontlik maak nie, is dit nodig om elke vlug volgens die instruksies te bevestig deur die telefoonnommer op die kaartjie te gebruik, 72 uur voor die vlug se vertrektyd. WegReis is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige vlug wat verpas word as passasiers nie vroeg aangemeld of die retoervlug bevestig het nie.

3.9.      Die passasier moet vroeg aanmeld vir enige gewone vlug, insluitend “laekoste”-vlugte. As die passasier nie op die lugredery se webwerf vroeg aanmeld nie, moet hy onmiddellik WegReis se inbelsentrum kontak. Die passasier moet die finale vertrektyd van sy vlug op die lughawe van waar die vlug gaan vertrek, se webwerf nagaan, of deur die maatskappy te kontak. WegReis is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige verpaste vlugte weens versuiming om vroeg aan te meld of weens die kliënt wat nie die nodige navrae gedoen het nie.

3.10.  Lugrederye en immigrasieowerhede het wisselende beleide oor passasiers wat nie ’n toegangsvisum vir ’n oorgangsbestemming op die vlugroete, of nie vliegkaartjies vir die opeenvolgende vlugte en/of retoervlugte het nie. Die lugrederye en immigrasieowerhede kan verhoed dat die passasier die vlug na die bestemmingsland haal as die passasier ’n toegangsvisum vir ’n oorgangsbestemming of ’n vliegkaartjie vir die opeenvolgende vlug en/of retoervlug het nie, en dit is onderhewig aan die eksklusiewe diskresie van die lugrederye en immigrasieowerhede op elke vlugroete/bestemming (en ongeag die toegangsvisum). Die passasier moet alle vereistes van die lugrederye en dié van die finale en oorgangsbestemmingslande hieroor persoonlik nagaan en verifieer. WegReis sal namens enige passasier, op sy versoek, uitvind wat die beleid van die lugrederye en dié van die finale en oorgangsbestemmingslande is, en sal elke passasier hiermee help soos versoek. WegReis is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige verpaste vlugte weens versuiming van die passasier om hierdie inligting na te gaan nie.

3.11.  Passasiers moet minstens drie uur voor die vlug vir internasionale vlugte, en twee uur voor binnelandse vlugte by die vlugaanmeldtoonbank wees. Dit word hiermee tot voordeel van die passasier duidelik gemaak dat WegReis nie sekerheids- en keuringsprosedures doen nie en kan nie daarvoor op staatgemaak word nie.

3.12.  Indien ’n passasier nie vir ’n vlug opdaag nie, kan dit lei tot die onmiddellike en outomatiese kansellasie van enige verbindingsvlug/retoervlug, indien enige, en selfs ’n boete wat deur die lugredery uitgereik kan word. Indien die passasier nie beplan om die uitgaande vlug, of die volgende vlug op sy roete, te haal nie, of nie opdaag vir die vlug nie, moet hy WegReis onmiddellik i kennis stel sodat ons kan probeer om die retoervlugkaartjie of enige volgende vlugte op die roete se kaartjie te probeer behou. In ieder geval sal terugbetalings, indien enige, vir passasiers wat nie opdaag nie of verbindings/retoervlugkaartjies kanselleer of behou nie, onderhewig wees aan die lugredery se beleid en hul oorwegings.

3.13.  Swanger vroue, in 22 weke of meer van hul swangerskap, ten tyde van die bespreking, moet die maatskappy inlig dat hulle swanger is.

Op versoek van verskeie lugredery moet vroue wat 22-27 weke swanger is by die vlug opdaag met ’n toepaslike mediese sertifikaat aangaande die gesondheid van die swangerskap, in Engels, insluitend dat daar geen rede is dat hulle verhoed behoort te word om te vlieg nie. Indien jy sonder die mediese sertifikaat by die vlug opdaag, kan die vlugpersoneel weier dat die swanger passasier die vlug haal. Vroue verder as 27 weke swanger mag nie vlieg nie. In ieder geval, volgens internasionale konvensies is dit die kaptein van die vlug se eksklusiewe diskresie om te besluit of ’n swanger vrou die vlug mag haal, en hy kan weier selfs al het sy die nodige mediese sertifikaat. Die maatskappy onderneem om die kliënt se privaatheid te respekteer, en sal nie sulke inligting bied tensy dit is vir die doel om haar te prosesseer nie.

Vlugdienste aan boord

3.14.  WegReis sal sover moontlik enige spesiale versoeke van kliënt aan die lugredery oordra, maar onderneem geensins dat daar aan die versoek voldoen sal word nie, tensy dit oorspronklik gedefinieer is as ’n noodsaaklike versoek van die kliënt, weens sy spesiale behoeftes, en as ’n voorwaarde van die bespreking, en as sulks op die vlugkaartjie aangedui is nie.

3.15.  Verskillende lugrederye het verskillende beleide en definisies aangaande die dienste wat op die vlug gelewer word, en ongeag of die vlug as ’n gewone, laekoste- of huurvlug gedefinieer word. Soms is daar selfs verskille in dienste wat deur dieselfde vlug gebied word en afhangend van die tipe kaartjie. Op “laekoste”-vlugte, huurvlugte, en op sommige gewone vlugte word gedeeltelike dienste teen betaling gelewer, insluitend sommige of al die volgende: vroeë aanmeld, bagasie, sitplekke, etes en vermaak. Vervroegde sitplek is nie gewaarborg nie en is onderhewig aan die verskaffers en operateurs se beleide. Gedetailleerde inligting oor die dienste wat tydens die vlug gelewer word, verskyn op die webwerf ten tyde van bespreking, op die soekblaaie en resultate van die geselekteerde vlug, en deur die toepaslike inligting af te tik, ook deur ons verteenwoordigers en die lugredery se webtuiste.

3.16.  Die passasier kan verder ook ’n spesifieke sitplek of bagasie teen ’n addisionele koste bestel. Hierdie bestellings kan op die webwerf gedoen word of met behulp van WegReis -diensverteenwoordigers, tydens of ná bespreking, op die lugredery se webwerf, of by die lughawe. Vir bestellings deur WegReis, sal die maatskappy ’n fooi van R25-50 per item/passasier hef, indien van toepassing. Die koste van sommige van die beskikbare dienste kan hoër wees by die lughawe as wanneer dit vroeër op die webwerf bestel word. WegReis onderneem om navrae te doen tot voordeel van die passasier, en op sy versoek, aangaande die bepalings en dienste wat tydens die vlug gelewer word, aangaande hul aankoopopsies en hul aankoopkoste.

3.17.  In enige geval waarin ’n kliënt onafhanklik op die lugredery se webwerf ’n vroeë aanmeld gedoen het en vooraf vir bagasie betaal het, moet jy die instapkaart en bevestiging van betaling saam met jou lughawe toe neem en aan hulle vertoon.

 

E.           Prosessering van aansoeke, klagtes en versoeke:

4.1.      Versoeke om besprekings te verander moet skriftelik gestuur word na inligting@wegreis.co.za.  Die maatskappy onderneem om binne twee werksdae vanaf ontvangs, die versoek te prosesseer en terugvoering aan die kliënt te gee, onderhewig aan die reaksie van die verskaffers van die verskeie dienste. Dit word benadruk dat WegReis geen mag het om aansoeke of veranderinge goed te keur nie, en dit is dus buite hulle beheer. Goedkeuring van ’n versoek is onderhewig aan produkbeskikbaarheid, verskafferbeleid en toepaslike lugrederykaartjiewette. WegReis onderneem om met toewyding op te tree vis-à-vis die verskeie voorsieners en om sy kliënte na die beste van sy vermoë te help.

4.2.      Die kliënt kan enige klagte of versoek in verband met die dienste wat gelewer is aan WegReis  aanstuur, deur dit skriftelik aan die maatskappy se Kliëntediensafdeling te adresseer soos bo-aan hierdie dokument aangedui, of per e-pos na inligting@wegreis.co.za. Ons kan ongelukkig nie mondelinge versoeke prosesseer nie.

4.3.      Die kliënt moet alle dokumente met betrekking tot sy klagte, insluitend vliegkaartjies, instapkaarte, oorspronklike kwitansies, bewyse, sertifikate as bewys van verlies van lughawens se verloregoedere-kantore, bevestigings van polisieklagtes, sertifikate van enige hotel, en enige ander relevante dokumente, behou en kan vertoon indien daarvoor gevra word.

4.4.      In geval van skade aan, verlies van, of ’n oponthoud vir ’n passasier om sy bagasie te ontvang, moet die passasier onmiddellik die aangeleentheid by die lughawe se verloregoedere-kantoor gaan aanmeld en behoorlike bevestiging hiervan kry. Navrae oor verlies of skade aan ’n passasier se bagasie moet direk aan die lugredery gerig word met die toepaslike dokumente aangeheg. WegReis sal aan die passasiers die kontakbesonderhede gee van die lugredery se betrokke afdelings wat hierdie kwessies hanteer.

4.5.      Om ’n klagte te kan prosesseer, moet die passasier die diensverskaffers direk of deur WegReis soos hierbo genoem, so spoedig moontlik kontak ná die diens wat bespreek is, gelewer is.  Wat die geval ook al mag wees, klagtes oor gebeure wat meer as drie jaar voor die klagte plaasgevind het, sal nie geprosesseer word nie.

4.6.      WegReis onderneem om die kliënt se klagte aan die diensverskaffers oor te dra en om enige terugvoering van hulle af aan die kliënt oor te dra, maar kan nie hulle reaksietyd of die reaksie van die verskeie voorsieners beheer of beïnvloed nie, en het geen verantwoordelik of aanspreeklikheid daarvoor nie. Indien moontlik moet klagtes oor dienste wat oorsee gelewer is, in Engels ingedien word. WegReis -verteenwoordigers sal enige passasier sover as moontlik help wat hulp nodig het met die opstel of vertaling van ’n Engelse klagte om by die verskaffer in te dien.

 

F.           Privaatheidsbeleid:

 

5.0. Ons privaatheidsbeleid word op die webwerf onder die Privaatheids-en-inligtingsekerheidsbeleid-aanhegsel gepubliseer en vorm ’n integrale deel van hierdie dokument.