Hierdie dokument is deel van die Algemene Bepalings en Voorwaardes-dokument wat op hierdie webwerf gepubliseer word.

WegReis is ’n samewerkingsprojek met Travelcheck.co.za, ’n internetgebaseerde toerismehandelswebwerf vir vlugte, toerpakkette, basiese dienste en ander toerismeprodukte (hierna: die “webwerf”).

WegReis respekteer die privaatheid van webgebruikers en handhaaf ’n streng beleid oor privaatheid- en veiligheidskwessies. Dit bepaal onder meer die gebruik van inligting wat WegReis versamel van verbruikers op die webwerf, sowel as verbruikers wat vir dienste registreer of bespreek, of wat aan kompetisies of speletjies deelneem of vir nuusbriewe inskryf.

Inligting oor die kliënt

WegReis onderneem om net van jou te vereis om die inligting te verskaf wat vir bogenoemde doeleindes benodig word. Hierdie inligting sluit onder meer in jou volle naam en van, woonadres, eposadres, foonnommer, en kredietkaartnommer. As jy nie hierdie inligting verstrek nie, sal jy nie kan inteken op dienste wat registrasie vereis of ekstra dienste op die webwerf kan kry nie. Let asseblief op dat die feit dat jy inligting verskaf tydens die registrasieproses as ’n verklaring deur jou beskou word dat jy wetend en gewillig die inligting deel en dat die inligting korrek is. Jy het nie die verpligting om jou details op die webwerf te los nie, maar hiersonder sal jy nie toegang tot die webwerf se dienste kan kry nie.

Die databasis

Travelcheck, wat hierdie webwerf namens WegReis behartig, bestuur ’n databasis wat ingevolge die Databestuurswet geregistreer is as Databasis No. 700062837. Die data wat jy verskaf wanneer jy op die webwerf registreer of vir dienste registreer, sal in die Travelcheck-databasis gestoor word.

Die gebruik van inligting

Wanneer jy die webwerf besoek, mag inligting oor jou voorkeure en keuses, wat van toepassing is op die webwerf se se besigheidsveld, die produkte en die dienste wat jy koop of versoek om te koop, die advertensies of inligting wat jy lees, die blaaie wat jy besigtig, die reisbestemmings waarin jy belangstel, die aanbiedings en dienste waaroor jy ons kontak, jou betalingsmetode, en jou internetadres, ingesamel word. Verdere inligting sal regstreeks deur jou verskaf word. WegReis, bestuur deur Travelcheck, onderneem om die inligting wat versamel word en wat deur jou verskaf word as deel van jou registrasie op die webwerf, in ooreenstemming met die bepalings van enige toepaslike wet, insluitend die Wet op die Beskerming van Privaatheid 1981-5741 (hierna: Die “Wet op Privaatheid”) en eksklusief vir die doel van, en gebruike deur Travelcheck Tel Aviv Ltd. en in pas met die Wet op Privaatheid te gebruik. Deur jou data te verskaf, en wanneer jy die webwerf gebruik, stem jy in dat die data wat jy verskaf en dit wat versamel word terwyl jy die webwerf besoek, gebruik kan word deur WegReis vir al sy onderskeie behoeftes, en in ooreenstemming met enige toepaslike wet en vir die volgende doeleindes:

Die instaatstelling van verskeie dienste op die webwerf.

Die verbetering en verryking van dienste en inhoud op die webwerf.

Die bywerking en byvoeging van dienste en inhoud wat strook met die veranderende behoeftes van webwerfgebruikers.

Die verandering en kansellasie van bestaande dienste en inhoud.

Die aanbieding van aanvullende dienste deur derdepartyverskaffers aan webgebruikers.

Die koop van produkte en dienste op die webwerf, insluitend die publikasie van inligting en inhoud, op die webwerf.

 

Die behoorlike bedryf en ontwikkeling van die webwerf

Die inligting wat deur die webwerf ingesamel word, sal deur WegReis gebruik word vir hierdie doeleindes en sal hoofsaaklik demografiese en statistiese inligting wees wat jou nie persoonlik identifiseer nie. Geen inligting sal aan derde partye oorgedra word nie, behalwe dit wat deur ons Privaatheidsbeleid toegelaat word.

Direkte boodskappe via e-pos

Ooreenkomstig die Wet op Telekommunikasie (Telekommunikasie en Uitsendings) 1982-5742, Seksie 30A, mag WegReis advertensies oor nie-toerismeverwante onderwerpe via foon, e-pos of SMS stuur, in ooreenstemming met die toestemming wat jy verskaf het tydens bespreking, en na die adresse en foonnommers wat die kliënt tydens bespreking verskaf het. Die kliënt het die opsie om kennis te gee dat hy nie sulke advertensies wil ontvang nie.

Onderhewig aan die volgende, sal WegReis van tyd tot tyd vir jou via e-pos noodsaaklike inligting stuur oor die produkte wat jy gekoop het, sowel as bemarkings- en advertensie-inligting. Die inligting daarvoor kan van WegReis af kom, of van ander adverteerders. Deur ’n bestelling op die webwerf te plaas, gee jy ons toestemming om sulke e-pos na jou te stuur, tensy jy ons in kennis stel dat jy dit nie wil ontvang nie. As deel van jou registrasie op die webwerf om e-pos, aanbiedings en speletjies te verskaf, sal jy gevra word om jou details te verstrek en te bevestig, en jou toestemming om dit te doen impliseer dat jy die maatskappy toestemming gee om van tyd tot tyd sulke inhoud na jou te stuur. WegReis onderneem egter om nie jou persoonlike inligting aan adverteerders beskikbaar te stel nie, behalwe op die manier wat in die beleid uiteengesit word. WegReis mag ook statistiese inligting oor gebruikersaktiwiteit op die webwerf na ander aanstuur.

Die verskaffing van inligting aan derde partye

Die webwerf dien as ’n platform vir verskeie dienste in die toerismebedryf. Dit word deur derde partye bestuur. WegReis sal nie jou persoonlike inligting en die inligting wat deur jou aktiwiteite versamel word, met derde partye deel nie, behalwe in die volgende gevalle:

In die geval dat jy ’n produk of diens gekoop het in die raamwerk van ’n vennootskap tussen WegReis en ’n derde party. In sulke gevalle sal die vennote of adverteerders die nodige inligting kry om die kooptransaksie af te handel of die diens te verskaf.

In die geval waar jy deelneem aan aktiwiteite van derde partye of in gesamentlike aktiwiteite met derde partye, soos aangebied deur die webwerf.

In die geval van ’n oortreding van die webwerf se bepalings en voorwaardes vir gebruik, lewering of enige poging om aksies uit te voer wat op die oog af strydig is met die wet, op die webwerf of deur dit.

Onderhewig aan die voorskrifte van die wet en tot die omvang van ’n opdrag deur die hof dat ons jou details en inligting aan ’n derde party oorhandig.

Die oordrag van ’n webwerf se aktiwiteite of die aansluiting by ’n ander databasis.

Koekies

Koekies word gebruik vir die voortgaande en die behoorlike bedryf van die webwerf deur statistiese data te versamel oor die gebruik van die webwerf, om details te verifieer, om gepaste advertensies en webwerwe na jou te stuur wat op jou belangstellings gefokus is, en vir inligting ter wille van veiligheidsdoeleindes. Koekies is tekslêers wat deur jou webblaaier (“brower”) geskep word, en jou gebruik van die webwerf dui aan dat jy instem daartoe en toestemming gee dat die inligting wat daardeur verkry word, gebruik mag word. Sommige Koekies verval as jy die webblaaier toemaak, en ander word op jou rekenaar se hardeskyf gestoor. Die Koekies bevat ’n verskeidenheid inligting oor die blaaie wat jy besoek het, die tyd wat jy daarop spandeer het, die toestel waarmee jy die webwerf besoek het, seksies en dele van die webwerf wat jy wil sien wanneer jy die webwerf besoek, en meer. Jy kan voorkom dat Koekies gebruik word, deur na die verstellings op jou webblaaier te gaan. Jy kan ook enige tyd jou Koekies uitvee. Let asseblief daarop dat jy sommige dienste op die webwerf nie sal kan gebruik as jy jou Koekies uitgevee het nie.

Derdepartydienste

Sommige van die dienste op die webwerf word bestuur deur WegReis se handels- en inhoudsvennote. Hierdie dienste word regstreeks deur die vennote verskaf, en nie deur die webwerf se rekenaarstelsel nie. Terwyl jy daardie dienste gebruik, mag jy gevra word om persoonlike inligting te deel, of kan inligting van jou versamel word. Die versameling en gebruik van hierdie inligting hou nie met WegReis verband nie en is onderhewig aan die privaatheidsbeleid van daardie webmeesters. Dit is nie onderhewig aan die beleid van WegReis of Travelcheck nie. Raadpleeg daarom die betrokke maatskappy se privaatheidsbeleid.

Derdeparty-advertensies

Sommige advertensies wat jy op die webwerf sien, is afkomstig van derdepartyverskaffers wat die advertensies op die webwerf namens ons bestuur. Dit word nie deur WegReis of Travelcheck bestuur nie. Advertensiebestuur vereis dat hierdie maatskappye Koekies gebruik en “webbakens” in die advertensies plaas. Die bakens is klein grafiese lêers met unieke identifiseerders wat op die webwerf ingebed word om inligting oor die besigtiging en die gebruik van die webwerf te versamel, sowel as data aangaande ouderdom, geslag, en belangstellings. Dit word gegenereer deur belangstelling gebaseerde advertensies deur Google, of ander adverteerders wat Google Analytics gebruik. Die inligting wat saamgestel word, identifiseer jou nie, maar probeer bloot om advertensies wat by jou belangstelling pas by jou uit te bring. Die gebruik van koekies en webbakens deur hierdie maatskappye is onderhewig aan hul privaatheidsbeleid, en nie aan die beleid van die webwerf waarop dit verskyn nie. Die advertensies hou nie met die webwerf verband nie. Om die privaatheidsbeleid van die maatskappy te besigtig wat die advertensiestelsel bestuur, moet jy hul webwerwe besoek.

Die veiligheid van Inligting

WegReis, soos deur Travelcheck bestuur, gebruik ’n gevorderde en gesofistikeerde veiligheidstelsels en -prosedure vir inligting. Hoewel hierdie stelsels en prosedures die gevaar van ongemagtigde penetrasie verminder, verskaf hulle nie absolute veiligheid nie. WegReis en Travelcheck kan daarom nie waarborg dat hul dienste heeltemal immuun is teen ongemagtigde toelating tot die gestoorde inligting nie, maar slegs dat dit aan die minimum vereistes van die wet oor databasisse en die stoor van inligting voldoen.

Die reg om jou inligting te hersien of van die databasis verwyder te word

Ingevolge die Wet op die Beskerming van Privaatheid het elke mens die reg om die inligting wat oor hom of haar op die databasis gestoor word, na te gaan. Indien die persoon die inligting oor hom of haar nagegaan het en vind dit is verkeerd, onvolledig, onduidelik of verouderd, of wat nie sy inligting op die databasis wil hê nie, mag die eienaar van die databasis vra om sy inligting gratis te verander of uit te vee ingevolge die Wet op die Beskerming van Privaatheid. Al die inligting oor hoe om jou inligting te wysig of uit te wis, is vir jou gerief ingesluit in die Algemene Bepalings en Voorwaardes wat op die webwerf te kry is. Jy mag jou inligting verander, betwis of uitwis. Om dit te doen, stuur asseblief ’n skriftelike versoek rig tot: Starfly Ltd., Rue de charbol 61, Paris, France, of e-pos stuur na kontak@wegreis.co.za. Ons sal die veranderings binne twee dae maak.